Populær julemesse på Homla

Det stunder mot jul, og en av de mange tradisjonene er julemesse. Lørdag var det fullt hus på forsamlingshuset Homla i Velfjord; et arrangement som bygger viktig samhold i bygda, forteller Grethe Paulsen, en av ildsjelene i laget.
Nyheter

Ungdomslaget UL Samhold på Nevernes er et livskraftig lag, hvor bygdas folk skaper aktiviteter som gir fellesskapsfølelse. De siste 6 årene har de tatt opp igjen den gamle tradisjonen med julemesse, noe som trekker folk til fra mange kanter.