Lars Peder Brekk fortsetter som direktør

I statsråd i dag ble Lars Peder Brekk ansatt i nytt åremål for Brønnøysundregistrene.

- Det er utfordrende å være leder i offentlig sektor, sier Lars Peder Brekk i Brønnøysundregistrenes pressemelding.  Foto: Simon Aldra

Nyheter

– Jeg gleder meg til å ta fatt på en ny periode og ser frem til å jobbe videre med spennende oppgaver i lag med mange flinke folk i registrene, sier direktøren.

- Må øke tempoet

I statsråd i dag fredag 29. november ble Lars Peder Brekk ansatt i et nytt åremål på seks år. Brekk startet som direktør for Brønnøysundregistrene i januar 2014 .

- Som registeretat er det mange oppgaver som ligger foran oss i digitaliseringen og forenklingen av Norge. Vi er kommet et godt stykke på vei, men vi må øke tempoet. Det ligger mange muligheter i en datadreven utvikling, blant annet vil samarbeidet mellom offentlig og privat sektor være avgjørende for økt verdiskaping. Her har Brønnøysundregistrene en viktig rolle, sier Brekk.

- Utfordrende

Han har det siste året ledet Brønnøysundregistrene gjennom sterk omstilling. Forvaltningsansvaret for Altinn og Felles datakatalog flyttes til nytt digitaliseringsdirektorat ved nyttår og budsjettsituasjonen er alvorlig.

- Det er utfordrende å være leder i offentlig sektor. Det er sterke effektiviseringskrav og kutt i budsjettrammer, men Brønnøysundregistrene har god omstillingsevne. Vi ruster oss for en sterk posisjon også fremover, sier Brekk.Lars Peder Brekk må søke på jobben sin på ny hvis han vil fortsette

Jobben som direktør for Brønnøysundregistrene er lyst ut.

 

Siste uke på jobb

Registerdirektør Erik Fossum pensjonerer seg 1. oktober. Nå er stillingen som øverste leder ved Brønnøysundregistrene lyst ut.