Flertallet i Helgelandssykehuset har vedtatt ett stort sykehus i Sandnessjøen og omegn

Sju av elleve representanter i Helgelandssykehusets styre gikk for et forslag fra Paul Birger Torgnes om en énsykehusmodell med ett stort akuttsykehus i Sandnessjøen.
Nyheter

Administrerende direktør Hulda Gunnlaugsdottir hadde anbefalt overfor styret i Helgelandssykehuset at man går for en tosykehusmodell med et stort akuttsykehus på Mo og et akuttsykehus i Sandnessjøen, samt DMS-er i Mosjøen og Brønnøysund.