Spør hva kommunen gjør med foreslåtte VGS-kutt

Arbeiderpartiets Trude Thorsdatter Valla retter interpellasjon til kommunestyret.

Aps Trude Valla tok i en interpellasjon opp et prøveprosjekt med gågata i Storgata som en del av sommerbyen. Kommunestyret i Brønnøy  Foto: Simon Aldra

Nyheter

I interpellasjonen tar Valla opp forslagene fra fylkesadministrasjonen om å kutte TIP, Restaurant- og matfag samt Service og samferdsel på BVS.

«Vi er meget bekymret over fylkesadministrasjonens tanker om å legge ned yrkesfagklasser ved vgs. Dette vil ha store konsekvenser for regionen, for ungdommenes ve og vel, og for bedrifter som har behov for arbeidsfolk.

Vi ønsker å få belyst hva som er gjort fra kommunens side, eventuelt hva som er planlagt for å forhindre nedleggelse av 2 yrkesfaglige studieretninger?», skriver Valla.

Interpellasjonen kommer opp i kommunestyrets møte onsdag 13. november.