Brua åpner neppe før årsskiftet

Selve brua over utløpet til Brønnøyosen er montert. Men det gjenstår en del arbeid før det er mulig å slippe publikum over.

Nå har arbeidere fra entreprenøren krysset utløpet av Brønnøyosen på brua. Men den blir ikke åpnet for publikum med det aller første.  Foto: Matti Riesto

Nyheter

Onsdag ble det etablert forbindelse mellom Strømsnesset og Lille Brønnøya, og torsdag virker selve brukonstruksjonen å være noenlunde ferdig. Men det blir ikke mulig å gå over brua med det aller første.