Flertallet stemte ned Nesna-redningsforslag

Utdannings- og forskningskomiteen har gitt si innstilling til Stortinget.

Representanter fra kommune og folkeaksjon deltok da Utdannings- og forskningskomiteen hadde åpen høring i slutten av september. Marit Arnstad (Sp) har vært saksordfører (nr. to fra venstre).   Foto: Hans Petter Sørensen/Folkeaksjonen for høyere utdanning på Helgeland

Nyheter

Som forventet sa regjeringspartiene i komiteen nei til SVs representantforslag for å hindre nedlegging av studiestedet Nesna.

Innstillinga fra komiteen ble kjent 5. november. 12. november skal saken behandles i Stortinget.

Les hele innstillinga, med merknader og tilråding her: Innstilling fra utdannings- og forskningskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Audun Lysbakken, Mona Fagerås, Lars Haltbrekken og Kari Elisabeth Kaski om en desentralisert høyere utdanning for kvalitet, velferd og bærekraftige lokalsamfunn

I ei pressemelding skriver Folkeaksjonen for høyere utdanning på Helgeland dette:

Folkeaksjonen for høyere utdanning på Helgeland har vært spente på dagens innstilling i utdanningskomiteen. Vi er skuffet over at politikerne ikke tar ansvar for at det skal være kvalifiserte lærere og sykepleiere i hele landet, og at vi alle skal ha god tilgang på høyere utdanning. 

Vi krever at det fortsatt skal utdannes lærere, barnehagelærere og sykepleiere på Campus Nesna og i Sandnessjøen. Det solide fagmiljøet vi har her må bevares! Helgeland trenger det. En region med høy verdiskapning og 80.000 innbyggere må ikke få svekket tilgangen på grunnleggende tilbud som kvalifiserte lærere og helsepersonell.  

Campus Nesna har hatt den største veksten i antall søkere og har blant landets mest fornøyde studenter. Dette er fordi Nesna har en lang tradisjon og kultur for høyere utdanning, det er tilpasset og skreddersydd for å utdanne helgelendinger. Det er i tillegg topp moderne bygg med alle fasiliteter og spesialrom lærerutdanningen trenger. De alternative planene Nord universitet har er ikke bra nok, og tilbudet på Helgeland vil bli kraftig svekket. Fagmiljøet skal til Bodø og det skal også all undervisning i spesialrom. Det vil si at over halvparten av grunnskolelærerutdanningen vil foregå i Bodø. Det er altså ikke reelt sett snakk om lærerutdanning på Helgeland. Her vil vi stå igjen med smuler, og det aksepterer vi ikke! Løftebruddene fra Nord universitet har svekket universitetets troverdighet i hele regionen.

Grøvan (KRF) mener Nord universitet ivaretar det regionale ansvaret for å utdanne lærere og sykepleiere til Helgelandskysten, det mener vi er grundig dokumentert at de ikke gjør.

Nesna og Helgeland kan ikke være et offer for strukturendringene før debatten er tatt. Dette er en nasjonal sak, og det som skjer på Helgeland nå vil sette presedens for høyere utdanning i resten av landet.

Det er viktig for oss at fusjonsplattformen blir oppfylt. Politikerne må ikke finne seg i avtalebrudd og villedende informasjon. Endringene som planlegges vil svekke en hel region. Vi trenger styrking og videreutvikling ikke rasering.

Vi vil takke alle politikerne og partiene som har vert med å løfte fram saken, og takk til de i utdanningskomiteen som har vært med på å stille kritiske spørsmål. Vi er glade for at flere partier jobber med å ta saken opp i kontroll- og konstitusjonskomiteen, der mener vi saken hører hjemme.

Vi vil også minne om at 70 prosent av Nordlands befolkning mener at vedtaket til Nord Universitet er feil. Et samlet regionråd og et enstemmig fylkesting mener at Nesna og Sandnessjøen må bestå. Nå må de sentrale politikerne lytte til folket og politikerne i regionen. Dette er viktig ikke minst for tilliten til det norske demokrati og statlig virksomhet. Utdanningsinstitusjonen som er bygd opp over hundre år, kan alt for fort rives ned. Dette eksperimentet har vi ikke råd til, vi må ha en god løsning nå!

Vi i Folkeaksjonen for høyere utdanning på Helgeland er enige i at vedtaket om nedleggelse av studietilbudene på Nesna og i Sandnessjøen var feil, og vi erfarer stadig tydeligere at Nord universitet ikke bare mangler vilje til å satse på Helgeland, men også evne. Vi har i den siste tiden sett flere eksempler på at departementet bryter inn i universitetsstyrers autonomi, noe det også er hjemmel for i både UH-lova og strukturreformen. Et universitet som hverken vil eller kan ta vare på sitt samfunnsoppdrag er ikke ønsket som aktør for høyere utdanning på Helgeland. Om Nord universitet ikke skal avkreves å følge det samfunnsoppdraget de er gitt, så må dette åpne for at andre aktører må få komme inn og overta samfunnsoppdraget.

Vi håper at de som mener at dette er feil og at avtaler ikke skal brytes, at store strukturendringer trenger konsekvensutredning og at vi må ha like muligheter i hele Norge, tør å stemme for det, også i regjeringspartiene. Vi ber hele stortinget stemme for at Helgeland skal få tilgang på kvalifiserte lærere og sykepleiere gjennom lærerutdanning på Campus Nesna og Sykepleierutdanning i Sandnessjøen.

Reaksjoner i Stortinget

(NTB) – Ingen desentraliserte utdanningssteder er trygge etter dette vedtaket, sier Lars Haltbrekken (SV) til Trønder-Avisa.

Uttalelsen kommer etter at Stortingets utdanningskomité tirsdag avga sin innstilling om desentralisert utdanning. Her kommer det fram at regjeringspartiene ikke vil støtte et forslag fra SV om å stoppe de foreslåtte endringene ved Nord universitet som innebærer at studiestedene i Nesna og Sandnessjøen legges ned.

Saken skal opp til endelig behandling i Stortinget 12. november.

Frykter for flere

– Jeg synes det er sørgelig at vi nå aksepterer at studiestedene i både Nesna og Sandnessjøen skal legges ned. Det går hardt utover utdanningstilbudet på Helgeland, og jeg mener det er i strid med fusjonsavtalen da institusjonene som nå utgjør Nord universitet ble slått sammen, sier Senterpartiets Marit Arnstad til Trønder-Avisa.

Både Arnstad og Haltbrekken frykter at det vil komme flere endringer ved Nord universitet fremover. Haltbrekken nevner Namsos og Steinkjer som studiesteder han frykter for fremtiden til.

Kan havne i kontrollkomiteen

Fremskrittspartiets Roy Steffensen, som leder utdanningskomiteen på Stortinget, sa til Nationen i oktober at det kan være aktuelt å sende saken til kontroll- og konstitusjonskomiteen.

– Nordland Frp har hele veien vært tydelig på at beslutningsgrunnlaget for nedlegging av Nesna er galt. Det merker jeg meg at mange andre også er. Når folk ser ut til å være i tvil om hvorvidt faktagrunnlaget er riktig, tenker jeg kanskje at saken bør behandles i kontrollkomiteen, sa Steffensen.

Han ønsket likevel ikke å stoppe saken selv, fordi det, ifølge ham, ville vært et brudd på spillereglene.

Etter innstillingen tirsdag åpner også Mona Fagerås (SV) for at SV vil fremme et slikt forslag.

– På grunn av det spesielle og prinsipielle i denne saken vurderer vi å ta saken til kontroll- og konstitusjonskomiteen, sier hun til nettavisen Khrono. (©NTB) 

Ministeren svarer: - Vil ha dialog med Tromsø om Nesna

Statsråd Iselin Nybø ønsker en dialog mellom universitetene i Bodø og Tromsø om utdanningstilbud i nord.

 

 

 

Politiet er på plass når rektor kommer til Nesna-åpning

– Det er selvfølgelig aldri hyggelig å ikke bli møtt velkommen, sier rektor Hanne Solheim Hansen.Nord universitet brukte nesten en halv million på kommunikasjonshjelp i Nesna-saken

Nord universitet brukte nesten 500.000 kroner på kommunikasjonsbistand fra Apeland i forbindelse med struktursaken. Blant rådgiverne er den forrige kommunikasjonssjefen.

 

30 millioner skal gjøre høyere utdanning mer tilgjengelig i distriktene

Regjeringen håper at flere skal få tilgang til høyere utdanning uten at de trenger å studere fast ved en universitet- eller høyskolecampus.