Én mann er pågrepet og utvist etter arbeidskrim-kontroll i Brønnøysund

Mannen var etterlyst og har nå fått fem års innreiseforbud til Norge.

Bildet er tatt under kontrollene i Mosjøen.  Foto: Politiet

Nyheter

De siste ukene har A-krimsenteret i Nordland gjennomført kontroller på arbeidsplasser på Helgeland, blant annet i Brønnøysund. Slike kontroller gjennomføres i hele fylket, og målet er at flest mulig skal drive sikkert og innenfor lovens rammer.

Etterlyst person er nå utvist

Forrige uke gjennomførte de en rekke kontroller i Brønnøysund sammen med skatteoppkreveren i Brønnøysund. Politiet pågrepet en etterlyst person i forbindelse med kontrollene, og mannen er nå sendt ut av landet og har fått fem års innreiseforbud, heter det i en pressemelding.

Der heter det videre at A-krimsenteret avdekket flere alvorlige brudd på sikkerheten. Hos tre av ni virksomheter ble det gitt ordre om stans i arbeidet på grunn av fare for liv og helse.

Usikret arbeid i høyden

Dette oppdaget man i Brønnøysund:

 • 1 arbeidstaker manglet HMS kort
 • 1 person pågrepet av politiet
 • 7 personer utførte usikret arbeid i høyden
 • 1 virksomhet hadde forfalt skattekrav
 • 5 personer som ikke var registrert i arbeidsgiver- og arbeidstakerregisteret
 • NAV fant ingen indikasjoner på trygdesvindel

Alvorlig fare i Mosjøen

Også i Mosjøen er det gjennomført kontroller. Der skal det ifølge pressemeldingen ha vært alvorlig fare for liv og helse hos 8 av 11 kontrollerte byggeplasser.

 • 2 arbeidstakere manglet HMS kort.
 • 7 benksirkelsager manglet verneinnretninger.
 • 3 personer utførte usikret arbeid i høyden.
 • 1 bil ble avskiltet av politiet.
 • 1 bedrift fikk stans av arbeid i hele virksomheten av arbeidstilsynet.
 • 1 virksomhet hadde forfalte skattekrav.
 • NAV har ingen indikasjoner på trygdesvindel.