– Man blir ikke flinkere dommer av å ha mange kolleger

Sorenskriver Elisabeth Wiik er ikke begeistret for forslaget om å lage få og store tingretter i Norge. – Man blir ikke en flinkere dommer av å ha mange kolleger, sier hun.

Elisabeth Wiik, sorenskriver i Søre Sunnmøre tingrett, er tilhenger av desentraliserte domstoler, og uenig i forslaget om å legge ned to tredeler av dagens tingretter. – Skal man opprettholde desentralisert struktur må man bevilge midler slik at alle kan yte like tjenester, sånn at vi ikke får A- og B-domstoler når det gjelder fasiliteter og tilrettelegging, sier hun.   Foto: Heidi Sporstøl

Nyheter

Wiik har ledet Søre Sunnmøre tingrett siden 2012, en tingrett som av Domstolkommisjonen beskrives som liten, og som det er ønskelig å legge ned – sammen med 37 andre tingretter i landet.