Klassekampen: - Mellom 50 og 60 må gå ved Brønnøysundregistrene

Direktør Lars Peder Brekk bekrefter alvorlig økonomisk situasjon, men antall ansatte kommer ikke fra ham.
Nyheter

Klassekampen skriver i sin lørdagsavis at minst 50 statlige arbeidsplasser kommer til å forsvinne ved Brønnøysundregistrene de to neste årene.