Formannskapet i Sømna vedtok omstillingspakke til 1,75 millioner til rehabiliteringen

- Vi har ikke råd til å la være, samtidig er det galskap å gjøre det

Slik oppsummerte formannskapsmedlem Arild Barlien (Ap) situasjonen han mener Sømna-politikerne står overfor når det gjelder rehabiliteringen.

Formannskapet i Sømna onsdag: Arild Barlien (Ap, f.v.), Gunder Strømberg (Tverrpolitisk liste), formannskapssekretær Gro Steen, ordfører Andrine Solli Oppegaard (Ap), rådmann Øystein Johannessen, Leif Edvardsen (Sp) og Wenche Fjerdingøy (Sp).  Foto: Jøran Horn

Nyheter

Helgeland rehabilitering i Sømna (HRIS) ble etablert i 1988. Sømna kommune overtok ansvaret for driften i 2011. Det har medført en betydelig økonomisk belastning.