Rådmannen med gladnyhet til de som frykter skolenedleggelser

Under onsdagens kommunestyre, som var det siste i kommunestyreperioden 2015-2019, ble tertialrapport 2 for Brønnøy kommune lagt fram for politikerne.

Rådmann Helge Thorsen freder strukturen i Brønnøy kommune foran høstens budsjettdiskusjoner i kommunestyret. Han vil i stedet jobbe med nivået på driften.  Foto: Bård Pedersen

Det jeg ber om, rådmann og ordfører, er at man er strammere i klypen. Det nytter ikke å tildele ubegrenset med penger.

Per Martin Orvik
Nyheter

Da formannskapet ble orientert om rapporten kom det fram at den økonomiske situasjonen for kommunen har forverret seg kraftig siden budsjettet for 2019 ble vedtatt i desember i fjor og tertialrapport 1 ble lagt fram i vår.