Rektor og lærerkollegene fikk kjørt seg da Eva og Malin hadde eksamen

Nyheter

Nordhus skole er en av ti helsefremmende skoler som i fjor høst ble med i et utviklingsprosjekt i fysisk aktiv læring (FAL).