Rogalending blir prehospital direktør

Siri Tau Ursin (57) er ansatt som ny enhetsdirektør for de prehospitale tjenestene i Helgelandssykehuset.
Nyheter

Hun er utdannet anestesilege, med mastergrad i «Health Management» og «Health Economics Policy and Management», og kommer til Helgelandssykehuset fra Helse Stavanger, skriver helseforetaket i en pressemelding.

Turnuslege i nord

Den nye direktøren for de prehospitale tjenestene i Helgelandssykehuset er ikke ukjent med Nord-Norge. Etter fullførte medisinstudier i Bergen i 1986 tok hun hele turnustjenesten i Nord-Norge, før hun tok størstedelen av spesialistutdanningen i anestesi ved sykehusene i Bodø, Harstad og Tromsø. Etter dette vendte tilbake til Stavanger og Stavanger Universitetssykehus (SuS) der hun har jobbet som spesialist i anestesi.

Hun har vært både konstituert klinikkdirektør, avdelingsoverlege og avdelingssjef i Stavanger. De to mastergradene hun har er tatt i Australia og i England.

- Uante muligheter

– Jeg er godt over gjennomsnittet interessert i ledelse, og spesielt interessert i helseøkonomi. Det blir spennende og utfordrende å lede, utvikle og drive de prehospitale tjenestene i Helgelandssykehuset inn i en svært spennende tid der driverne er ny struktur og en teknologisk utvikling som gir uante muligheter, sier Siri Tau Ursin.

Tau Ursin har sittet både som leder av Norsk Overlegeforening og i sentralstyret til Legeforeningen, og hun leder Norsk Anesteologisk Forening.

Anestesilegen er gift  og har fire voksne barn og ett barnebarn. Hun begynner i stillingen 2. desember 2019.