Dette sier Pål Trælvik og pleie- og omsorgssjef til kritikken

- Mitt inntrykk er at vi har god dialog og samarbeid med både Sykepleierforbundet og Fagforbundet, kommenterer Tonje Johansen, pleie- og omsorgssjef i Brønnøy kommune.  Foto: Jøran Horn

Rådmann Pål Trælvik påpeker at han ga avkall på lønnsforhøyelse for å få fortsatt fri hjemreise.  Foto: Simon Aldra

Nyheter

I et leserbrev på BAnett er Hans Fredrik Strand, listekandidat for Rødt Brønnøy, kritisk til styringen av Brønnøy kommune de siste årene. Strand er selv ansatt i kommunen og kommenterer både sitt eget arbeidsforhold og styringen generelt.

Trælvik: - Hadde en god prosess

Avisen har forelagt kritikken for de omtalte. Tidligere rådmann Pål Trælvik omtales som "gullkalven" og som kjendisvenn. Strand mener han har "videreført en ukultur" og fått for høy lønn. Strand skriver også at Trælvik har "nedsnakket de som faktisk bar kommunen på sine skuldre". Overfor avisen sier Strand at han med dette sikter til slengkommentaren til en tillitsvalgt og en kommuneansatt til som Trælvik beklaget.

Pål Trælvik har følgende kommentar til Strands kritikk:

- Jeg har mange venner fra alle mine ulike arbeidsforhold. Noen er komikere, noen er journalister, rørleggere, snekkere og advokater. Jeg søker å ta vare på de relasjonene vi har bygget og har mange gode venner i Brønnøy og veldig mange svært arbeidsomme og flinke arbeidskolleger i Brønnøy kommune som nyter min respekt.
Lønnen min lå omtrent på sammen nivå som rådmenn har i tilsvarende kommuner og lønnen ble vedtatt i full åpenhet i kommunestyret.. Jeg har ikke så mange kommentarer til begrepet «gullkalven», et begrep fra Gamle testamentets Mosebok?
Når det gjelder min hjemreise avsto jeg fra lønnsoppgjør for å kompensere dette, så i praksis betalte dette for mine hjemreiser. Om det er riktig av en kommune å ha en rådmann som ikke bor i kommunen er det andre enn meg som skal vurdere. Det har nok sine fordeler og også sine ulemper. Jeg ser tilbake på fem år og tre måneder med stor glede og er ydmyk for  alle dem som arbeider for at kommunens innbyggere får gode tjenester!
Jeg snakket ikke ned kommunen, jeg var snarere svært stolt av hva vi fikk til og har hatt glede av å fortelle om dette i mange sammenhenger. At kommunen havnet på Robek hang sammen med et for stort forbruk i mange år, mellom 10 og 15 millioner merforbruk hvert år. Dette hadde vi en god prosess på både med tillitsvalgte og politikere før vi fikk kommunens økonomi på riktig kjøl.

Omsorgssjef kommenterer

Tonje Johansen er pleie- og omsorgssjef i Brønnøy kommune og leder for sektoren hvor Hans Fredrik Strand er ansatt.  Avisen har bedt henne kommentere det Strand skriver om ansettelser og arbeidsforhold (i kursiv).

"Var heldig og fikk "utdelt" en jobb da jeg kom. Mens kommunen ikke utlyste stillinger på et år, under leder og sykepleier."

- Jeg kjenner ikke til at det ikke var utlyst stillinger på over et år. Ledige stillinger lyses ut etter drøftinger med tillitsvalgte. I enkelte tilfeller kan det være andre faste ansatte med deltidsstilling som har krav på å få utvidet sine stillinger. Denne vurderingen tas før stillinger lyses ut, skriver Johansen.

- God dialog

"Mange får bare avspasering, ikke overtiden man har jobbet. Og så er det ikke bare å avspasere når man trenger det, for det er så lite folk på jobb. Hva skal tilkallingsvikarer med avspasering?"

- I forhold til avspasering og overtid forholder kommunen seg til lov og avtaleverk. Ansatte kan ha ønske om å få timer til avspasering/fleksitid. Driften må imidlertid tillate at avspasering kan tas ut. Tilkallingsvikarer skal ha timer utbetalt og ikke til avspasering, kommenterer Johansen.

"Når kompetente folk med kompetanse har innvendinger, Sykepleierforbundet, Utdanningsforbundet eller gudene veit, fnyser man."

- Mitt inntrykk er at vi har god dialog og samarbeid med både Sykepleierforbundet og Fagforbundet, som er de forbundene pleie- og omsorg i stor grad samarbeider med.