Kommunen krever søknad fra tiltakshaver for parkeringsplass ved flyplassen

I mai var det slutt på gratis parkering på denne byggeklare tomta ved flyplassen. Det er fortsatt et rimelig alternativ til Eurpoparks tilbud inne på Avinors område. Brønnøy kommune ønsker nå å komme i dialog med tiltakshaver for å formalisere endringen av arealbruken.  Foto: Jøran Horn

Nyheter

Avinor endret regimet for parkering på flyplassen i fjor høst, for å tilpasse seg den nye parkeringsforskriften.