Den nye fylkeslegen er veterinær og lege

Morten Juul Sundnes (46) ble i sommer ansatt som ny fylkeslege i Nordland.

- Kommunenes tjenester er etter hvert blitt omfattende og komplekse og det er en viktig oppgave for alle oss som jobber hos fylkesmannen å bidra til at disse er helhetlige og sammenhengende, sier fylkeslege Morten Juul Sundnes.   Foto: Mats Jensaas/Fylkesmannen i Nordland

Nyheter

Sundnes har hatt stillingen som assisterende fylkeslege hos Fylkesmannen i Nordland siden 1. mars i 2018. Siden november 2018 har han vært konstituert fylkeslege.

Veterinær og lege

Sundnes er utdannet lege og er spesialist i indremedisin og endokrinologi (hormonssykdommer). Før han begynte i jobb hos Fylkesmannen i Nordland har han blant annet jobbet ved St. Olavs Hospital i Trondheim og Nordlandssykehuset i Bodø.

Sundnes er også utdannet veterinær og jobbet en kort stund som det før han penset inn på medisinstudiet.

Stolt og beæret

Sundnes har overtatt jobben som fylkeslege etter Jan Petter Lea som har hatt stillingen fram til 1. mai 2019.

- Jeg er stolt og beæret over å få overta stafettpinnen som fylkeslege i Nordland. Helse- og omsorgsavdelingen er en avdeling sammensatt av veldig kompetente medarbeidere som representerer et stort spekter av profesjoner og som dekker fagfeltet vi er satt til å følge med. Det er et privilegium å få være med å sørge for at de som bor og besøker fylket vårt får helse- og omsorgstjenester av høy kvalitet hvis og når de har behov for det, sier Morten Juul Sundnes i fylkets pressemelding.