Redusert kapasitet på ferja til Vega

Tirsdag blir det redusert kapasitet på to ferjeavganger til og fra Vega.  Foto: Simon Aldra

Nyheter

Torghatten Trafikkselskap melder om redusert kapasitet på to ferjeavganger tirsdag. På grunn av transport av farlig gods vil det i morgen bli redusert kapasitet på avgangen klokken 11.40 fra Tjøtta til Igerøy. Seinere på dagen blir det redusert kapasitet på avgangen klokken 14.40 fra Igerøy til Horn av samme årsak.