Konfliktrådet behandler stadig mer alvorlige saker

Utviklingen viser at sakene som havner hos konfliktrådet er av stadig mer alvorlig karakter.

Dette er en del avmedlemmene i Konfliktrådet i Salten og Helgeland.  Foto: Privat

Nyheter

Voldssakene som havner hos konfliktrådet omhandler alt fra uprovosert vold mellom ukjente, til vold i nære relasjoner. Konfliktrådet i Salten og Helgeland har til sammen mottatt 260 saker i første halvår av 2019. Det er 17 prosent færre saker enn samme tid året før. Samtidig opplever konfliktrådet at sakene som behandles er stadig mer alvorlige.