Fylkesmannen har godkjent sommerstengt krisesenter

Tilsynssaken mot Sør-Helgeland krisesenter er avsluttet. Sommertilbud ved hjelp av Mosjøen er greit.
Nyheter

Desember 2017 fikk Sør-Helgeland krisesenter varsel om egenvurderingstilsyn. Etter å ha fått svar fra krisesenteret sendte fylkesmannen 6. juli i fjor et brev hvor det ble konstatert ett avvik samt bedt om mer utdypende svar på to punkt.