Fritt fiske pluss dusør etter lakserømming i Tosenfjorden

Søndag 7. juli ble det konstatert rømning fra en merd ved lokaliteten Oksbåsen i Tosenfjorden. Nå er det fritt fiske og 300 kroner i dusør per oppdrettslaks.
Nyheter

- Etter rømmingen på lokalitet Oksbåsen går et 70 fots fiskefartøy snart i gang med gjenfangst. Videre er det åpnet for fritt fiske med stang og snøre for fritidsfiskere – som i tillegg til god fisk tilstås 300 kr i dusør per stykk, melder oppdrettsselskapet Sinkaberg-Hansen.

I forkant av hendelsen ble det gjennomført mekanisk lusebehandling i merden. Fisken har snittstørrelse på 2,6 kilo og er frisk. Avbøtende tiltak og gjenfangst er iverksatt, ifølge SinkabergHansen.

Tom Lysø i selskapet opplyser at det var 125.000 laks i anlegget, men understreker tirsdag at man foreløpig ikke vet hvor mange av dem som har rømt.

Merk: Man kan derfor ikke fastslå at 125.000 laks har rømt, slik det stod i overskriften på BAnett tirsdag formiddag. BA beklager dette.

Åpner for fiske med stang og snøre

Hendelsen er meldt til Fiskeridirektoratet, som vil gjennomføre tilsyn på lokaliteten tirsdag

- Konkret årsak, samt størrelse og omgang på skaden, vil klarlegges gjennom full gjennomgang av hendelsen sier konsernsjef Svein-Gustav Sinkaberg.

- Fisk som rømmer permanent er det siste vi ønsker. Derfor håper vi at både en innleid aktør, samt så mange fritidsfiskere som mulig vil redusere antall laks på avveie, sier Sinkaberg.

Mandag skulle et yrkesfartøy på 70 fot etter planen sette garnlenker rundt lokaliteten. Totalt har denne båten 180 garn tilgjengelig. Videre er det åpnet for fritt fiske med stang og snøre fra fritidsbåter.
      Karakteristisk for Oksbåsen er stor dybde under anlegget (mer enn 400 meter), samt at det også er brådypt inne ved de steile fjellsidene som omgir fjorden.

Dusør til fritidsfiskere

Den rømte fisken veier i snitt 2,6 kilo, og er helt frisk og velegnet til konsum. Fritidsfiskere som fanger laks i nærheten av anlegget tilbys 300 kroner i dusør for hver av den velkjente fettfinnen på ryggen de leverer inn som dokumentasjon.

     Mottak av fettfinner kan skje på Helstad kai, som SinkabergHansen disponerer. Denne ligger om lag 12 kilometer fra Oksbåsen i retning Terråk. Varsling av levering skjer til telefon 954 90 336 for å avtale levering ved Helstad kai.

    – Midt i denne ulykkelige hendelsen håper vi at flest mulig vil delta i gjenfangsten, sier Svein-Gustav Sinkaberg.

Umiddelbart etter at hendelsen ble oppdaget, iverksatte personellet ved lokaliteten egen prosedyre ved rømming, ifølge SinkabergHansen. Denne innebærer blant annet beredskapsnot som tetter hullet og utsett av gjenfangstgarn, samt kontroll og observasjon med ROV (undervannsrobot).