Kulturskolekonsert Bindal

Onsdag 5. juni var det kulturskolekonsert på Bindalseidet som avslutning på skoleåret.

Stokland har vært en avholdt musikklærer.  Foto: Jens Christian Berg

Nyheter

Konserten ble dedisert til Kjell Stokland, som fyller 70 år i år og nå blir pensjonist.

På konserten deltok elever og grupper i Bindal kulturskole. Bindalseidet og Terråk skolemusikk, gruppa «Grårussen», enkeltelever på ulike instrumenter og dansere skapte en fin konsert, trygt ledet av rektor i kulturskolen, Elena Yakovleva. Hun fikk god hjelp av Emma Ulfsnes (6) som konferansier.

Jens Christian Berg
Kultur- og informasjonskonsulent

Bindal kommune