Avinor: - Polarsirkelen lufthavn er ikke samfunnsøkonomisk eller bedriftsøkonomisk lønnsomt

Avinor vil verken betale for byggingen eller drive en ny flyplass i Rana, ifølge brev til departementet.

Polarsirkelen Lufthavnutvikling sier de vil legge fram driftsmodeller for lufthavnen i løpet av høsten.  Foto: Nordic Office of Architecture for Polarsirkelen lufthavn

Prosjektet er ikkje samfunnsøkonomisk eller bedriftsøkonomisk lønnsamt

Stine Ramstad Westby, konserndirektør for drift og infrastruktur i Avinor
Nyheter

Avinor har sendt brev til Samferdselsdepartementet om at Hauan-prosjektet i Rana ikke er noe Avinor ønsker å ta økonomisk ansvar for.