Fylket gir 900.000 til bygningsvern i verdensarvområdet

173.069 kroner er satt av til tiltak på handelsstedet i Tåvær.  Foto: privat

Nyheter

Nordland fylkeskommune bevilger 900.000 kroner til sju bygningsvernprosjekter i Vegaøyan verdensarvområde. Både nye og pågående prosjekter mottar støtte.

- Det er svært positivt at det stadig dukker opp nye bygningsvernprosjekter i Vegaøyan. Det viser at vi i Nordland er engasjerte i å bevare kulturhistorien vår, og sikrer at historien blir bevart for ettertiden, sier fylkesråd for kultur, miljø og folkehelse, Aase Refsnes (SV).

Ærfuglarkitektur

Bygningsvernarbeidet i Vegaøyan verdensarv er ifølge fylkeskommunen viktig for å sikre at historien i verdensarvområdet blir bevart for ettertiden. Blant annet gis det tilskudd for å sikre og bygge ny ærfuglarkitektur, noe det har vært jobbet målrettet med over en lang periode

-At det dukker opp nye bygningsvernprosjekter viser at slagordet for kulturminnevernet «vern gjennom bruk» enda er aktuelt i verdensarvområdet. Det er svært gledelig å få dele ut disse midlene, sier Refsnes.

Prosjektene

Fylkeskommunen presenterer prosjektene slik.

Ærfuglarkitektur (Stiftelsen Vegaøyan verdensarv), 150.000 kroner

Restaurering og vedlikehold av ærfuglarkitektur i Vegaøyan verdensarvområde. Totalt er det i overkant av 3100 ehus/reir i verdensarvområdet. I Vegaøyan er det per i dag virksomhet i åtte av de gamle dunværene. I 2017 og 2018 ble det også bygd ehus i Store Emårsøy. Gårds- og bruksnr som er satt inn, stemmer derfor ikke. Antall hus og reir varierer, men totalt sett er det rundt 3100 reir i ehus og ebaner (ærfuglhus med reir for flere ærfugler). Det har vært arbeidet målrettet med å sette i stand ærfuglhusene av de 20 - 22 fuglevokterne og deres hjelpere.


Kulturvernkonsulent ½ stilling (Nordland fylkeskommune), 87.931 kroner

Veiledning, etterkontroll, hjelp i oppstart av nye bygningsvernprosjekter og kulturminnekartlegging.


Vegstein storbåtnaust (Vega kystlag), 20.000 kroner

Naustet er det eneste gjenværende og bevarte storbåtnaustet på Vega. Bygget eies av grunneier Jarle Ulriksen, men disponeres vederlagsfritt av Vega Kystlag på langsiktig leieavtale. Naustet ble totalrenovert i perioden 2013-2015, med tilskudd fra blant annet fylkeskommunen. Kystlaget bruker halvparten til oppbevaring av gamle båter, andre halvpart brukes idrettslagets sjøsportklubb. Naustet brukes også hver sommer til barneteater og konserter. Montere takrenner i blikk. Løsne nederste festepunkt på takplater. Vannbord og takrenner produseres som integrert enhet, der «vannbord-delen» skrus fast under takplatene i bestående undertak. Takrenner i samme materiale og farge som takplater.


Handelsstedet Tåvær, storbrygga (Frode Arstad), 173.069 kroner

Tåvær er en del av verdensarvområdet i Vega kommune. Handelsstedet består av 7 hus: Hovedhuset (ca. 1875), Uthus (ca. 1920), Postkontor/butikk (ca.1905), Eldhus (ca. 1850), Brygge (ca. 1875), fjøs (ca. 1890) og aggregathus. Planlagte tiltak: reparere/istandsette originale vegger, bølgeblikkplater på vegg skiftes i sin helhet til tømmermannskledning, bæring som er skadet repareres/skiftes, tak istandsettes.


Våningshus på Halmøy (Per Morten Gullsvåg), 100.000 kroner

Bygningen er i utgangspunktet et tradisjonelt nordlandshus i tømmer oppført på 1800-tallet. Rundt 1900 ble det flyttet noen meter og bygd på kjøkken og kammers. Planlagte arbeid inkluderer restaurering av tak, kitte opp og male vindu.


Vega prestegård (Vega kommune), 300.000 kroner

Prestegårdstunet på Gladstad Sveitserhus med utskjærte takåser og store takutstikk. To etasjer med full kjeller i naturstein, kjerne i tømmerkasse. Inngangspartier i vest er av nyere dato, men oppført i «gammel» stil. Planlagte tiltak er istandsetting av tak og yttervegger, inkludert beslag, vindu og dører.


Øverstua i Tåvær (Jon Suul), 69.000 kroner

Våningshuset i Tåværet ble bygd i en periode mellom 1793-1840. Restaurering nesten ferdig, gjenstår arbeid med hage og 2. etasje.