Sp foreslår offentlig utredning om føde- og barseltilbud

Har lagt fram representantforslag i stortinget.

Stortingsrepresentant Siv Mossleth (Sp) og hennes kolleger mener det trengs en offentlig utredning om svangerskaps-, føde- og barseltilbud.  Foto: Simon Aldra

- Alle er opptatt av et godt og trygt fødetilbud - også jeg, sier Margunn Ebbesen. 

Nyheter

Høyre og Senterpartiet har diskutert fødetilbud flere ganger de siste to ukene, både på Sør-Helgeland og på stortinget. 

Bekymret

Nå har Sp-politikerne Kjersti Toppe, Marit Arnstad, Trygve Slagsvold Vedum og Siv Mossleth lagt fram et representantforslag i stortinget om en en offentlig utredning (NOU) om svangerskaps-, føde- og barseltilbudet i den offentlige helsetjenesten.

I bakgrunnen for forslaget nevner de blant annet forskningen til Hilde Engjom ved Universitetet i Bergen, som viser at risikoen for ikke planlagt fødsel utenfor institusjon er doblet i løpet av de siste 30 årene, og at risikoen for potensielt livstruende komplikasjoner hos mor har økt i perioden 2000 til 2009.

Sp-representantene skriver at både Helse Møre og Romsdal helseforetak og Helgelandssykehuset helseforetak planlegger en ny sykehusstruktur som innebærer at en fødeavdeling blir nedlagt og at fødende får lengre reisevei.De nevner også en rekke andre utviklingstrekk og konkluderer slik:

- Forslagsstillerne er bekymret for at sentraliseringen av fødetilbudet har gått for langt, at beredskapen er svekket, og at kapasiteten på føde- og barselavdelingene er presset i den grad at det kan gå ut over liv og helse.

- Går i feil retning

På dette grunnlag mener Sp-politikerne at det trengs en grundig og helhetlig utredning, en Norges offentlige utredninger (NOU):

- Stortinget ber regjeringen straks sette ned et offentlig utvalg for å utarbeide en NOU om svangerskaps-, føde- og barseltilbudet i den offentlige helsetjenesten.

Til BAnett skriver Senterpartiets Siv Mossleth at hun er med på å fremme forslaget fordi det er på tide å sette fødende kvinner og babyer høyere opp på det nasjonale agendaen.

- De siste årene er det blitt pekt på at føde- og barseltilbudet går i feil retning. Vi har nå fått mer kunnskap om hva avstand til fødeinstitusjonen betyr for både morens og barnets helse. En økende andel norske kvinner i fruktbar alder bor lenger unna fødeinstitusjoner, samt at antallet fødeinstitusjoner med akuttfunksjon har sunket til under det Verdens helseorganisasjon anbefaler. Ved tidlig utskriving etter fødsel er det avgjørende at det finnes et kommunalt jordmortilbud hvor barselkvinner får hjemmebesøk av jordmødre etter hjemreise. Imidlertid er det mange norske kommuner står uten en kommunal jordmortjeneste.

Ebbesen: - Registrerer det

Mossleths nordlandsbenken-kollega Margunn Ebbesen (H) sier i sin kommentar til forslaget at alle er opptatt av et godt og tryge fødetilbud.

- Jeg registrerer at Sp har levert inn dette representantforslaget. Det vil få sin grundige behandling i stortinget. Alle er opptatt av et godt og trygt fødetilbud - også jeg. Det er viktig med gode fødetilbud så nært som mulig. Samtidig er det viktig med nærhet også til fødeavdeling, framhever hun.