Direkte: Her kan du følge kommunestyret

Nyheter

Onsdag er det møte i kommunestyret i Brønnøy, og du kan følge direktesending fra møtet i denne saken.

På sakslisten til onsdagens møte er det tre saker foruten godkjenning av inkalling og saksliste.

PS 20/19 Drift av Newtonrom

Da saken var oppe til behandling i formannskapet ble rådmannens innstilling enstemmig innstilt, men formannskapets medlemmer var kritiske til Brønnøysund videregående skole.


 

PS 21/19 Detaljregulering av havnekvartalet for Brønnøysundregistrene

Rådmannens innstilling om regulering ble vedtatt enstemmig i planutvalget forrige uke. I planutvalget fremmet Høyres Paul Birger Torgnes et forslag til et tillegg som ville gjort utbygger økonomisk ansvarlig dersom utbyggingen gikk ut over hurtigrutas mulighet til å ligge i sentrum. Torgnes var alene om å stemme for det foreslåtte tillegget, som andre mente ikke hører hjemme i en reguleringssak.


 

PS 22/19 Endring av vigslere

Hvem skal du gifte deg om? Dette skal kommunestyret ta stilling til onsdag.
Les også annet kommunestoff fra Brønnøy:


Planutvalget på befaring hos Tore Holm

Dette skal være ei fotballøkke: – Her må det gis noen pålegg

Holm lover bot og bedring i høst.Altfor stor PDF skapte politiker-frustrasjon

Sakspapirene til onsdagens planutvalgsmøte i Brønnøy var så store at enkelte representanter ikke fikk åpnet dem.