– Tingrettene trenger ikke sitte i samme bygg

– I 2019 trenger man ikke sitte i samme bygg for å ha et stort fagmiljø, sier stortingsrepresentant Jon Gunnes (V) om nedleggingstrusselen mot Alstahaug tingrett.

Besøkte Alstahaug Stortingsrepresentant Jon Gunnes mener dagens struktur på domstolene på Helgeland er fornuftig og ser ikke behovet for samlokalisering til Rana. Fra venstre: Brit Halsen, Oddrunn Iversen, Lene Fjellstad Johnsen, Heine Larsen Nersund, Merethe Grønnevik og Elisabeth Hofstad. Nærmest kamera: Hanne Nora Nilssen og Jon Gunnes.  Foto: John H. Ulvøy

Nyheter

Sorenskriver Rolf Selfors har anbefalt nedlegging av tingrettene i Sandnessjøen og Brønnøysund, og samlokalisering til Mo i Rana. Begrunnelsen er rekrutteringshensyn og spesialisering av domstolen.