Aker BP fremskynder stor utbygging

Ærfugl-feltet er en undervannsutbygging. Begge fasene vil knyttes opp til Skarv produksjonsskip.  Foto: BP

Nyheter

I Aker BPs siste kvartalsrapport kommer det fram at selskapet for tiden jobber med første fase av Ærfugl-utbyggingen i Norskehavet. Etter planen blir produksjonsstart i 4. kvartal 2020.

Samtidig har eierne besluttet å fremskynde fase to av utbyggingen, melder Petro.no. Opprinnelig var produksjonsstart for fase to var satt til 2023, men nå er den framskyndet til 2020/2021.

Gassen på Ærfugl-feltet er estimert til 275 millioner fat oljeekvivalenter.Bakgrunn: Ni letebrønner er bekreftet

Leteaktiviteten på sokkelen utenfor Nordland er i ferd med å ta seg kraftig opp. Det vil gi mer baseaktivitet på land.Ærfugl-utbygging er godkjent

Olje- og energidepartementet har i dag godkjent utbyggingsplanen for Ærfugl-feltet i Norskehavet. Feltet er en undervannsutbygging og vil knyttes opp til Skarv produksjonsskip.