Vega søker om fortsatt tidligjakt på grågås

Begrunnet med høyt konfliktnivå.

Ove Horpestad, landbrukssjef i Vega kommune, har skrevet søknad på vegne av Vega, Herøy og Dønna. 

Nyheter

Jordbrukssjef Ove Horpestad i Vega har på vegne av kommunene Vega, Herøy og Dønna søkt fylkesmannen om fortsatt tidligjakt på grågås og utvidet eggsanking.


- Gåsebestanden er i ferd med å bli uhåndterlig

Det sier jordbrukssjefen på Vega.

 

Prøvd over år

Søknaden er begrunnet med at det ifølge Horpestad fortsatt er et høyt konfliktnivå mellom landbruksinteresser og grågås.

"Tiltakene det søkes om er nevnt som aktuelle tiltak i Regional plan for grågås. Tiltakene har vært prøvd i søkerkommunene over flere år og det er ønsker om å videreføre disse tiltakene.", skriver Horpestad.

Han søker dispensasjon fra § 6 i forskrift om jakt og fangstider, slik at at egg kan sankes fram til 5. mai, istedenfor til 15. april, slik forskriften sier.

Morgenjakt

Det søkes også om videreføring av ordningen med morgenjakt i Herøy og Dønna og ettermiddagsjakt i Vega. For Vega søkes det om tidligjakt på grågås kl. 16- 22 i perioden 26. juli - 9. august i 2019 - 2025.Avinor får jakte grågås for å sikre flytrafikken

Får forlenget tillatelse av Brønnøy kommune.

 

Forsker teller gjess i Nordland

Gåseforsker Paul Shimmings skal telle grågjess i utvalgte kommuner.

 


Verper tidligere enn før

Grågåsa kommer stadig tidligere om våren.

 

Sanker du egg?

Da er det en del regler man bør vite om.

 

Tidligjakt på grågås

Fylkesmannen i Nordland har også i år innvilget tidligjakt på grågjess i Vega kommune.