Områdesjef i Helgelandssykehuset sier opp i protest

Områdesjef akutt og kirurgi Svein Arne Monsen har fått nok.

Svein Arne Monsen (nummer to fra venstre) sier opp som områdesjef i Helgelandssykehuset. Her besøker han den nyoppussede fødestua i Brønnøysund.  Foto: Jøran Horn

Nyheter

Monsen sendte fredag ettermiddag ut et leserbrev til avisene på Helgeland med tittel "Jeg sier opp. Jeg skal ikke være en del av dette spillet."

- Skjev fordeling

I leserbrevet skriver Monsen at han er leder på områdesjefnivå på tiende året samtidig som han hver uke møter pasienter som anestesilege. Han mener at ressurfordeligen har vært skjev mellom sykehusene på Helgeland gjennom årene.

"På Helgeland levde vi altså i en annen økonomisk virkelighet, der Rana sykehus ble forfordelt. Overskuddene på Rana sykehus ble brukt til vedlikehold. På sykehuset i Sandnessjøen måtte vedlikehold nedprioriteres for å få til forsvarlig medisinsk drift. 10 år senere blir altså forskjellene i status på bygningene brukt som en argumentasjon for framtidig sykehusstruktur. Forskjeller som har vokst frem grunnet en økonomisk skjevfordeling over lang tid.", skriver Monsen.

Kritisk til prosess

Han er også kritisk til prosessen rundt Helgelandssykehuset 2025, hvor man velger framtidig sykehusstruktur på Helgeland. Spesielt er Monsen kritisk til den interne prosessen i foretakets ledergruppe.

"Enhetsdirektørene i Sandnessjøen, Mosjøen og på Prehospital område fikk ikke være med i arbeidet. Det ble nesten ikke diskutert en gang. Prosessen styres i sin helhet av konstituert administrerende direktør Fred Mürer og Bjørn Bech Hansen; tidligere teknisk sjef i Rana Kommune.", skriver han.

Ifølge Monsen ble det bedre da Hulda Gunnlaugsdottir ble administrerende direktør, da ble klinikere fra de tre sykehusene trukket inn.

"Jeg er en av disse. Mitt fag er akuttmedisin. Da ressursgruppen kommer med sin foreløpige rapport 3. desember 2018 inneholder den forslag til akuttmedisinske tiltak som ville være medisinsk faglig uforsvarlig hvis de ble gjennomført. Dette er tiltak som profileres i media som kompensasjon for å legge et sykehus på Helgeland langt unna store deler av befolkningen. De bruker medisinske referanser på en svært tendensiøs måte for å argumentere for at det er riktig å legge et sykehus til Mo. Jeg ber om at rapporten blir kvalitetssikret av utøvende klinikere. Dette blir tiet i hjel.", skriver han.

- Uten innflytelse

"Vi som kjenner Helgelandssykehuset ser intuitivt at analysen inneholder store feil som resulterer i at Rana favoriseres. Jeg har selv jobbet med det samme teamet i Deloitte i en annen prosess på Helgeland, og vet at de er helt avhengig av innspill fra foretaket for å gjøre sine analyser. Den informasjonen de får fra oppdragsgiver er helt sentral for det produktet de leverer. Når jeg etterspør hvem Deloitte har samarbeidet med i Helgelandssykehuset får jeg opplyst at det er tidligere teknisk sjef i Rana kommune Bjørn Bech Hanssen og den tidligere sykehusaktivisten for Rana Sykehus, Fred Mürer.", skriver Monsen, som mener han er trukket inn i en prosess hvor han ikke har innflytelse.

"Jeg kan ikke være en del av en ledelse der det helsefaglige har måttet trå til side for politikk. Det handler om integritet.", avslutter han.

Sier opp som sjef

Overfor Brønnøysunds Avis bekrefter Monsen at han har sagt opp som områdesjef.

- Ja, Jeg har levert oppsigelse som områdesjef for akutt/kirurgi i dag. Jeg har tre måneders oppsigelse og skal stå i stillingen i denne perioden.

- Hva skal du finne på istedenfor?

- Jeg håper  på å fortsette som anestesilege, svarer Svein Arne Monsen.