BA-eier kjøper svensk konsern

Polaris Media har inngått avtale om å bli hovedeier i Stampen Media AB .

- Dette er en strategisk og langsiktig investering for oss og vi ser fram til å lede og utvikle mediehusene sammen, sier Per Axel Koch, konsernsjef i Polaris Media.  Foto: pressefoto

Nyheter

Mediekonsernet som også eier Brønnøysunds Avis inngikk i dag en endelig og bindende transaksjonsavtale med Stampen Media AB og dets aksjonærer.

Polaris blir morselskap

Polaris Media ASA kjøper det svenske mediekonsernet sammen med de svenske medieselskapene NWT Gruppen AB og VK Media AB. Investeringen skal gjøres gjennom et felles investeringsselskap, PNV Media AB, hvor Polaris Media vil eie 70%, NWT Gruppen 20% og VK Media 10%. Transaksjonen er forventet gjennomført 25. april 2019.

Etter transaksjonen vil PNV Media AB eie 51 % av Stampen Media. Polaris Media blir dermed morselskap i Stampen Media og vil konsolidere Stampen Media i konsernregnskapet.

Gøteborgs-Posten

Stampen Media er det klart ledende mediehuskonsernet på Sveriges vestkyst, fra Strömstad i nord til Halmstad i sør, og er et av Sveriges største mediehuskonsern med en omsetning i 2018 på 1,49 milliarder svenske kroner. I 2018 hadde Stampen Media en EBITDA, justert for engangseffekter, på minus 32 millioner svenske kroner.

Stampen Media har seks mediehus, med Gøteborgs-Posten («GP») som det klart største med omtrent 125.000 abonnenter.

Etter transaksjonen vil Polaris Media eie 45 mediehus, hvorav 39 i Norge og 6 i Sverige. Utover dette eier også Polaris Media i Norge fem trykkerier og tre regionale distribusjonsselskaper.

Polaris Media ASA varsler nedbemanning

Brønnøysunds Avis' eierkonsern skal kutte 300 millioner innen 2020. Opp mot halvparten i løpet av neste år.