Regjeringen gir millioner til små barnehager - tre av dem i Brønnøy

Sylteren barnehage får ekstramidler fra regjeringen i år.  Foto: Bård Pedersen

Nyheter

I en pressemelding tirsdag opplyser regjeringen Solberg at 454 små barnehager får til sammen 263 millioner kroner til å øke bemanningen. Ifølge departementet er dette er dobbelt så mange barnehager som i 2018.

– Foreldre skal være trygge på at det er nok ansatte på jobb til å ta godt vare på barna deres. Tilskuddet vil gjøre det lettere for de aller minste barnehagene å oppfylle bemanningskravet. Jeg forventer at både kommunale og private barnehageeiere prioriterer å følge opp bemanningsnormen, sier kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner.

Vil gi handlefrihet

Soltun barnehage får ekstramidler fra regjeringen.  Foto: Jøran Horn

 

Regjeringen mener det tidligere har vært store forskjeller i barnehagenes bemanning. Den nye bemanningsnormen, som ble innført i fjor, hadde som hensikt å sikre at det blir flere ansatte i barnehager som tidligere hadde for lav bemanning. For barn under 3 år skal det være maks tre barn per voksen, og for barn over tre år skal det være maks seks barn per voksen.

– Flere trygge voksne i barnehagene er en viktig sak for KrF.  Kravene til flere ansatte er særlig krevende for de små barnehagene, derfor er dette tilskuddet viktig å få på plass nå. De små barnehagene utgjør et viktig del av mangfoldet i barnehagetilbudet og er ofte drevet av ideelle – slik som menighetsbarnehagene, sier barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad.

– Vi ønsker et mangfold av små og store barnehager, både private og kommunale. Vi ser at de små barnehagene ikke har like stor økonomisk handlefrihet til å raskt omdisponere ressurser slik at de oppfyller bemanningskravet. Derfor prioriterer vi nå de små barnehagene i overgangsordningen, sier Sanner.

- Noen kommuner oppfyller ikke kravet

Toftsundet barnehage får ekstramidler fra regjeringen.  Foto: Bård Pedersen

 

Det nye bemanningskravet er i gjennomsnitt oppfylt og finansiert i de kommunale barnehagene, hevder regjeringen. De private barnehagene får det samme driftstilskuddet som de kommunale barnehagene, som er beregnet basert på utgifter i kommunens egne kommunale barnehager to år før tilskuddsåret. Ifølge regjeringen har de fleste barnehager derfor kunnet få til lik bemanning som de kommunale barnehagene uten økt tilskudd.

"Det finnes imidlertid kommuner der de kommunale barnehagene ikke oppfyller bemanningskravet. Regjeringen har derfor innført en overgangsordning i perioden 2018-2020 for å styrke innføringen av bemanningsnormen i små kommunale og private barnehager i disse kommunene.", står det i pressemeldingen.

I 2019 øker regjeringen tilskuddet til bemanningsnorm i barnehage med 160 millioner kroner. Kriteriene for hvilke barnehager som kvalifiserer for tilskudd er også noe justert, slik at det i 2019 er dobbelt så mange små barnehager som mottar tilskudd sammenliknet med i 2018, ifølge pressemeldingen.

Barnehager som kvalifiserer for tilskudd vil motta mellom 445 000 og 595 000 kroner i 2019. Nordland får totalt 16 millioner kroner.

I Brønnøy er det tre barnehager, to private og én kommunal, som får støtte:

  • Soltun barnehage: 593.793
  • Sylteren barnehage:  593.793
  • Toftsundet barnehage (kommunal): 446.956

PBL og Brønnøy kommune krangler om tilskuddskroner

Private barnehagers landsforbund klager på vegne av fem private barnehager som mener de får for lite penger av kommunen.Arbeiderpartiet støtter opprettholdelse av barnehage på Toft

Barnehagestruktur-saken ble behandlet i Brønnøy formannskap onsdag.Foreldre raser, rådmannen bekrefter nedleggingsplan

Kommunen foreslår å legge ned Toftsundet barnehageBrønnøy er i gang med å oppbemanne barnehagene igjen

Regjeringens etterspurte forslag til ny bemanningsnorm er levert. I praksis betyr den nye normen, hvis den blir innført, at Brønnøy kommune må oppbemanne til 2015-standard igjen fra 1. august i år.