Fylkesrådet vil investere 74 millioner i landanlegg

Dersom Enova gir støtte til prosjektet blir ferjesambandene Vennesund-Holm og Horn-Andalsvåg helelektriske.

Fylkesrådet går for investering i landanlegg på Vennesund-Holm og Horn Andalsvåg for at ferjene i fremtiden kan kjøre helelektrisk i sambandet. Fylkestinget skal ta stilling til fylkesrådets innstilling torsdag.   Foto: Hildegunn Nielsen

Nyheter

Torsdag 11. april skal fylkestinget i Nordland ta stilling til om de vil følge anbefalingen fra fylkesrådet om å investere i et landanlegg for å tilpasse til lav- eller nullutslipp på ferjesambandene Vennesund-Holm og Horn-Andalsvåg.