Ristet datter slik at hun døde, dømt til åtte års fengsel

Alstahaug tingrett finner det bevist at mannen drepte spedbarnet forsettelig.
Nyheter

En far i 30-årene fra Helgeland er dømt for å ha tatt livet av sin tre måneder gamle datter. I dommen fra Alstahaug tingrett legger retten til grunn at mannen ristet barnet til døde. Hendelsen som førte til barnets død fant sted i Oslo 27. desember 2017, og barnet døde av hodeskader 7. januar 2018. Retten fant det også bevist at mannen hadde ristet spedbarnet tidligere.