Polaris Media har avtale om å kjøpe Trønder-Avisa

Konsernsjef Per Axel Koch i Polaris Media.  Foto: Pressefoto

Nyheter

Det er inngått intensjonsavtale om at Polaris Media ASA blir hovedaksjonær i Trønder-Avisa AS (Trønder-Avisa konsern) ved at LL Inntrøndelagen selger seg ut av selskapet, mens den andre lokale eieren AS Nord-Trøndelag fortsetter som eier med 44% eierandel etter et nedsalg på 7.9%, heter det i en pressemelding.

Polaris Media ASA eier Polaris Media Midt-Norge AS, som igjen er majoritetseier i blant annet Brønnøysunds Avis AS.

Ifølge pressemeldingen gjøres dette for at Trønder-Avisa konsern skal få et sterkere eierskap både finansielt og kompetansemessig. Polaris Media eier i dag 10,1 % av aksjene, etter at selskapet kjøpte seg inn i konsernet i 2010, og vil etter avtalen få en eierpost på 56 %. Vederlaget for 45,9% av aksjene er avtalt til 23,9 millioner. Trønder-Avisa konsern vil inngå som et datterselskap til Polaris Media Midt-Norge AS.

– Vi har sett at omstillingen i mediebransjen er krevende og de to lokale eierne henvendte seg høsten 2017 til Polaris Media med spørsmål om et større eierskap i konsernet, fordi vi så at dagens eierskap kunne være et hinder for en videre utvikling av konsernet, sier styreleder i Trønder-Avisa Bjørn R. Skjelstad, som representerer AS Nord-Trøndelag.

Samtidig har styrelderen tro på framtiden til de regionale og lokale mediehusene med Trønder-Avisa og Namdalsavisa i spissen, og AS Nord-Trøndelag vil fortsatt eie 44% av aksjene i Trønder-Avisa-konsernet.

– Når vi selger oss ut av selskapet er det fordi vi vil at Trønder-Avisa skal utvikle seg videre, få et sterkere eierskap og skal kunne befeste sin posisjon som et viktig regionalt mediehuskonsern, sier Torgeir Anda, styreleder i LL Inntrøndelagen og nestleder i styret i Trønder-Avisa.

– Vi har tro på Trønder-Avisa og Namdalsavisa som viktige regionale mediehus, og vi tror det er mulig å utvikle Trønder-Avisa konsern med ny digital vekst. Samtidig ser vi de utfordringer som mediebransjen er midt oppe i og de utfordringer dette gir når man er et mindre mediehuskonsern med lokale eiere, sier konsernsjef Per Axel Koch i Polaris Media.

Avtalen som er inngått mellom partene må godkjennes i ekstraordinære generalforsamlinger i de to selgende eierselskapene og konsernstyret i Polaris Media, og deretter godkjennes av Konkurransetilsynet.

Trønder-Avisa konsern eier mediehusene Trønder-Avisa og Namdalsavisa, de tre lokalavisene Steinkjer-Avisa, Inderøyningen og Snåsningen, samt distribusjonsselskapet Trønder-Distribusjon. I 2018 omsatte konsernet for 193 mill. og hadde et justert driftsresultat før avskrivninger på 6,8 mill.


Polaris kjøper seg opp i Trønder-Avisa

Polaris Media betaler 11,1 millioner kroner for 45,9 prosent av aksjene i den steinkjerbaserte regionavisa.