Regjeringen verner Ursvatnet-området, Kalken får bygge vei

Ursvatnet er nå vernet, men det gjøres unntak for et område som kan nyttes for vei.
Nyheter

Regjeringen har nå kommet med sitt vedtak om vern av Ursvatnet i Brønnøy, eiendommen på 7.000 dekar som grunneieren selv har meldt inn til frivillig vern. Brønnøy Kalk har ønsket å bruke deler av eiendommen til å transportere ut råvare fra framtidig drift i Vassbygda.

Vedtaket er en Kongelig resolusjon.

Regjeringen gjør ifølge en pressemelding fra Klima- og miljødepartementet unntak for vern for visse deler av området.

«For området Ursvatnet i Brønnøy kommune var det tidligere konflikt med mineralinteresser. Bedriften Brønnøy Kalk AS har planer om framtidig kalkbrudd øst for verneområdet og vil da trenge transportvei til utskipningshavn. Denne konflikten er nå løst. Basert på Miljødirektoratets tilråding i saken har regjeringen vedtatt en mindre arealreduksjon av naturreservatet. Slik kan en framtidig vei til utskipningshavn realiseres samtidig som viktige vernekvaliteter i området ivaretas i naturreservatet. Løsningen er i tråd med innspill fra Brønnøy Kalk AS i verneprosessen.»

Dersom dette innebærer at man har fulgt Miljødirektoratets anbefaling fullt ut betyr det at 450 dekar er tatt ut av verneområdet, slik at det kan bygges vei der.


Miljødirektoratet tilrår vern av Ursvatnet-området

Gjør kun et lite unntak på 450 dekar.

Brønnøy Kalk vil fortsette leting etter kalk i Bindal

Gjennom kartlegging og kjerneboring er det påvist tre forekomster av kalkspatmarmor i Bindal som skal kartlegges videre. Nå har kommunestyret gitt viktige klarsignal.

Ursvatnet - vern eller kalkdrift

Brønnøy kalk har tilbudt Øverås opp til 2 millioner for å begrense verneavtale

Men Kjell Gustav Øverås har fått tilbud om 4,7 millioner kroner fra staten, som mener Kalken bør matche statens tilbud.

Dette svarte miljøministeren om vern av Ursvatnet og Brønnøy Kalk

Kari Anne Bøkestad Andreassen (Sp) brukte Stortingets spørretime.

Kamp om Ursvatnet

Kari Anne og Margunn kjemper for Kalken

Onsdag får Kari Anne Bøkestad Andreassen (Sp) svar fra miljøministeren om Ursvatnet. Både hun og Margunn Ebbesen (H) mener kalkdriften må prioriteres.

Kamp om Ursvatnet

Skal dette bli naturreservat eller skal Brønnøy Kalk få bygge vei til sin nye utskipingshavn?

Fylkesmannen tilrår at Ursvatnet i Velfjord blir naturreservat. Brønnøy Kalk er imot og sier det handler om være eller ikke være for bedriften på lang sikt.

Vil verne 14.000 dekar skog

Et nytt forslag for vern av skog i Brønnøy, Bindal og Vefsn ligger ute på høring.