Digitaliseringsministeren med sjokkmelding på Registrene

Regjeringen slår sammen Altinn og Difi i et nytt digitaliseringsdirektorat

Altinn og Difi slås sammen i ett direktorat med felles ledelse fra 1. januar 2020.

Torsdag deltar ministeren på allmøte hos Altinn og Lars Peder Brekk ved Brønnøysundregistrene.  Foto: Brønnøysundregistrene

Nyheter

Digitaliseringsminister Nikolai Astrup er på besøk i Brønnøysund, og torsdag formiddag er det allmøte før de ansatte ved Brønnøysundregistrene. Astrup har med seg en nyhet om omorganisering: Regjeringen samler digitaliseringsinnsatsen i ett direktorat

Difi og Altinn sammen

- Min ambisjon er at Norge skal være verdensledende innen digitalisering av offentlige tjenester. Målet er at digitalisering skal bidra til bedre og mer tilgjengelige offentlige tjenester, forenklinger og økt verdiskaping for næringslivet og en enklere hverdag for folk flest. For å oppnå dette har regjeringen bestemt at våre spydspisser i digitaliseringsarbeidet - Difi og Altinn - skal samles i et nytt digitaliseringsdirektorat, sier digitaliseringsministeren i en pressemelding.

- Vi har gjennom mange år bygget opp fantastisk digital kompetanse i Difis avdelinger i Leikanger og Oslo og i Altinn-organisasjonen i Brønnøysund og Oslo. Regjeringen mener vi kan utnytte kompetansen enda bedre ved å samle den i én organisasjon, sier Astrup.

Etableringen av et digitaliseringsdirektorat vil ifølge pressemeldingen ikke innebære geografisk flytting av kontorsteder. Det nye direktoratet vil samle fellesløsningene i Difi og Altinn under en felles ledelse.

- Det er bygget opp sterke fagmiljøer både i Brønnøysund, Leikanger og i Oslo. Disse miljøene skal vi bevare og videreutvikle, og det er derfor ikke aktuelt å gjøre endringer i den geografiske kontorstrukturen, sier Astrup i pressemeldingen.

- Ny kraft

Omorganiseringen innebærer at Altinn-organisasjonen skilles ut fra Brønnøysundregistrene og slås sammen med Difi - med unntak av Difis avdelinger for ledelse og utredning og analyse, som overføres til Direktoratet for økonomistyring - DFØ.

Et utvidet DFØ, med ansvar for økonomi, styring, ledelse og organisering, vil gi en mer samordnet utvikling av disse fagområdene. Direktoratet vil også være et analysemiljø for omstilling og effektivisering i staten, heter det i pressemeldingen.

- Regjeringen er opptatt av at den offentlige forvaltningen skal vaere så effektiv som mulig. Vi har store forventninger til offentlige virksomheters evne til å levere enda bedre resultater. Med denne samordningen vil statens arbeid med å fremme god ledelse, organisering og økonomistyring i forvaltningen få ny kraft, sier finansminister Siv Jensen.

Berører ansatte

- Flytting av ansvar og oppgaver vil berøre en del ansatte. Vi er opptatt av at vi skal ivareta menneskene som blir berørt av endringer, og vi skal ha gode prosesser og følge spillereglene i arbeidslivet, sier Astrup.

Digitaliseringsdirektoratet vil ha både staten, kommunene, næringsdrivende og frivillig sektor som målgrupper. Difis avdelinger for ledelse og utredning og analyse, med om lag 50 ansatte, vil inngå i DFØ.

De omorganiserte direktoratene skal være i drift 1. januar 2020. Digitaliseringsdirektoratet skal rapportere til digitaliseringsminister Nikolai Astrup i Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

DFØ skal rapportere til finansminister Siv Jensen. Kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland vil fortsatt ha faglig ansvar for de områdene som overføres fra Difi.Digitaliseringsministeren ble tatt med på digital byvandring

Endte opp på dørstokken til Steinar Bastesen.

 

 

Digitaliseringsministeren om Altinn:

– Det foreligger ingen planer om å flytte hele eller deler av aktiviteten der andre steder

Norges første digitaliseringsminister sier det fortsatt ikke er tatt en beslutning om hvordan samarbeidet mellom Altinn og Difi kan styrkes.

 

Brekk vet lite om hvilke konsekvenser Altinn-flytting får

- Det blir en prosess mellom departementene, sier registerdirektøren.

 

Nikolai Astrup overtar som statsråd både for Altinn og Difi

Det gjøres flere endringer og omrokeringer i Erna Solbergs nye regjering.

 

Klar tale fra Nordland Høyres leder

For meg er ledelsen en del av Altinn. Og det skal ligge i Brønnøysund.

Grethe Monica Fjærvoll synes ikke det er grunn til å tvile.

 

Margunn forsikrer at hun er opptatt av å styrke Altinn og Brønnøysundregistrene

– Når du står i en slik replikkordveksling så er det ganske stressende, kommenterer stortingsrepresentanten fra Brønnøysund.

 

Næringsministeren sa 17 ganger at Altinn skal være i Brønnøysund

- Jeg vet ikke hvor mye tydeligere jeg kan si det, sa Torbjørn Røe Isaksen til NRK.