Vegvesenet vil ikke bidra til Vevelstads bru til Hamnøya

Vevelstad kommune får ikke hjelp av Vegvesenet til bruprosjekt.   Foto: Jøran Horn

Tenkt plassering av bru, avstand fra Roparskjæret (Hamnøya) til Hansodden ca 360 m. FV 17 til høyre i bildet. 

Nyheter

Vevelstad kommune ønsker å bygge bru fra Vevelstadlandet til Hamøya. Kommunen har i den forbindelse bedt Vegvesenet om veiledning i forbindelse med reguleringsarbeidet.

Savner prioritering

Dette har nå Vegvesenet avslått. Vegvesenet begrunner dette med at brua ikke er blant tiltakene som ligger i konseptvalgutredningen for fylkesvei 17 mellom Brønnøysund og Sandnessjøen. Brua inngår heller ikke i fylkeskommunens økonomiplan 2019-22.

"Med bakgrunn i prosjekets manglende prioritering og finansiering, kan vi ikke anbefale igangsetting av dette planarbeidet, eller tilby særskilte ressurser inn i prosjektet."

Nå betale selv

Det blir dermed opp til kommunen å gjøre dette selv.

"Kommunen kan naturligvis, uavhengig av vår anbefaling, starte et planarbeid, men vi gjør da oppmerksom på at alt økonomisk ansvar knyttet til planprosess og grunnerverv tilfaller kommunen. I skisseprosjekt utarbeidet av Aas-Jakobsen på vegne av Statens vegvesen, framkommer noen av de undersøkelser som må gjennomføres som grunnlag for en reguleringsplan", heter det i svarbrevet signert seksjonsleder Hanne Alvsing.