Kompetanse Norge gir 1,5 millioner til virksomheter Sør-Helgeland

Se hvem som får midler her.

Brønnøy kommune har fått 624.000 kroner til kompetanseheving for sine ansatte i på lesing, skriving, matte, IKT og norsk.  Foto: Bård Pedersen

Nyheter

Hvert år deler Kompetanse Norge ut Kompetansepluss-midler. Det er en tilskuddsordning for å gi voksne opplæring i grunnleggene ferdigheter i lesing, skriving, matte, IKT og norsk eller samisk.

Ordningen skal bidra til å styrke enkeltmenneskers deltakelse i dagens og fremtidens arbeids- og samfunnsliv. Regjeringen har lagt over 162 millioner i årets pott.

Fredag ble det klart hvilke virksomheter som får penger. Nesten 1,5 millioner går til Sør-Helgeland.

- Digitale ferdigheter blir stadig viktigere. Ordningen bidrar til at flere kan oppdatere ferdighetene sine og henge med i den digitale utviklingen, sier stortingsrepresentant Margunn Ebbesen (H). 

Disse virksomhetene på Sør-Helgeland får midler:
  • Brønnøy kommune 624.000
  • Brønnøysund Røde Kors 317.000
  • ISS Facility Services 195.000
  • Gunnar N. Lande AS 195.000
  • TD på Kaia 195.000
  • Brønnøysund Sanitetsforening 187.000
  • Vega Røde Kors 174.000

- Kravene til omstilling gjør at flere av oss har behov for å oppdatere kunnskapen vår, sier Margunn Ebbesen (H).

- Penger gjennom Kompetansepluss gir flere anledning til å lære enten på arbeidsplassen eller hos noen av kurstilbyderne. Dette er en del av inkluderingsdugnaden, og bidrar til omstilling og styrking av kompetanse ute i den enkelte bedrift, sier Ebbesen.

Kompetanse Norge er et direktorat underlagt Kunnskapsdepartementet. Virksomheter i offentlig og privat sektor kan søke om midler.

Folkeuniversitetet i Nordland og Irene Nordal skal samarbeide med seks av virksomhetene som har fått støtte til kurs.  Foto: Bente Milde

Ansatte i Brønnøy kommune får kurs hos IT-Kunnskap Midt-Norge. De seks andre virksomhetene samarbeider med Folkeuniveritetet Nordland.

- Vi søker midler sammen med virksomhetene. Dette er tredje året vi er involvert. Denne tildelingen er til kurs som skal gå fram til sommeren 2020, sier avdelingsleder i Brønnøysund Irene Nordal.