Brudd i forhandlingene mellom Bacock og ambulanseflyteknikere

Selskapet som skal overta ambulanseflyene i sommer forhandler i stedet direkte med enkeltansatte på basene.

Babcock mente LT Techs tilbud for dyrt, og vil nå heller ansette teknikerene direkte før de overtar ambulanseflytejenesten 1. juli.  Foto: BSAA

Nyheter

I en pressemelding fredag melder Babcock Scandinavian Airambulance at det ikke ble enighet om en avtale mellom Babcock og LT Tech (teknikerforeningen i Lufttransport) om vedlikehold av de nye ambulanseflyene.


Synnøve går ned 120.000 kroner i lønn med Babcock

– I utgangspunktet jobber jeg ikke for et selskap. Det er pasientene og tjenesten som er drivkraften min.

 

Babcock overtar drift av luftambulanseflyene i Norge 1. juli, en overtakelse som også skapte mye støy og uro i fjor fordi ambulanseflypilotene mente Babcock tilbydde for dårlige betingelser.


- Dette kan ikke fortsette

Lufttransport har mistet ti piloter til andre flyselskaper etter at de tapte ambulansefly-anbudet mot svenske Babcock Scandinavian AirAmbulance. Det gir nedetid for ambulanseflyene på grunn av pilotmangel.

 

Babcock opplyser i pressemeldingen fredag at de nå ønsker dialog med teknikerne som er ansatt på basene i dag, for å tilby alle jobb direkte i selskapet.

Babcock: - Prisen var for høy

Både Babcock og LT Tech har tidligere uttalt at de ønsket en avtale som i første omgang skulle ha en tidsramme på fire år, og daglig leder Marius Hansen i Babcock beklager at partene ikke ble enige. Han begrunner det med at avstanden var for stor.

- Vårt primære ønske var å komme frem til en vedlikeholdsavtale med LT Tech, men etter å ha gått nøye gjennom alle deler av tilbudet, og sammenlignet med aktuelle alternativer, konkluderte vi med at prisen LT Tech tilbød var for høy. 

Hansen vil ikke gå inn i detaljer fra forhandlingene, men sier at det er snakk om en differanse på flere titalls millioner kroner mellom det LT Tech tilbød og alternativene, når man ser kostnaden over den aktuelle fireårsperioden.

Ønsker fast ansatte teknikere

Babcock opplyser at de vil ansette egne teknikere for å gjennomføre det daglige vedlikeholdet på basene, og Hansen ser helst at de som jobber med vedlikehold på basene i dag blir med videre. 

- Vi har tatt kontakt med fagforeningen i LT Tech, og ønsker å starte forhandlinger med dem med sikte på å få på plass en tariffavtale som sikrer alle som jobber med vedlikehold på basene i dag jobb hos oss når vi tar over. 

Hansen ser en klar fordel ved å ha teknikere ansatt direkte i selskapet.

- Teknikere og piloter på basene utgjør et team. Ved at også teknikerne er ansatt hos oss, gjør vi oss ikke avhengige av eksterne for å kunne levere den beredskapen og kvaliteten vi har forpliktet oss til, sier Hansen. 

Overgangsløsning i påvente av hangar

I tillegg til det daglige vedlikeholdet på basene skal Babcock gjennomføre hovedvedlikeholdet i Tromsø. Inntil selskapets egen hangar står ferdig til neste år vil det bli etablert en kortsiktig løsning.

- For hovedvedlikeholdet vil vi få på plass en overgangsordning som skal fungere frem til vi har bygget vår egen hangar i Tromsø. Når hangaren står ferdig har vi en intensjon om å bygge opp vår egen organisasjon for hovedvedlikeholdet i Tromsø, avslutter Hansen.

LT Tech oppfordrer ansatte til ikke å utføre arbeid

LT Tech opplyser i en pressemelding sent torsdag kveld at tilbudet Babcock nå har avslått, ble levert tidlig høsten 2018.

– Vi har lenge hatt god tro på forhandlingene, og BSAA har i flere omganger fått utsettelse av akseptfristen for å ta stilling til tilbudet. Ventetiden fram mot endelig avgjørelse har vært en stor belastning for flyteknikerne som jobber med luftambulanseflyene i dag. Som følge av avslaget er det mange av våre medlemmer som har uttrykt at hodet er fylt opp med mange negative bekymringer. De bør i så måte absolutt ikke utføre arbeid som kan sette flysikkerheten i fare. Etter en flysikkerhetsmessig vurdering har vi derfor oppfordret alle våre medlemmer som er direkte involvert i det tekniske vedlikeholdet av luftambulanseflyene, om å ikke utføre noe arbeid som kan sette flysikkerheten på spill de neste 24 timene, står det i pressemeldingen.

Leder Øystein Sandnes i teknikerforeningen sier til NTB at Babcock at alle teknikere vil møte på jobb som normalt fredag, men at foreningen etter en flysikkerhetsmessig vurdering har oppfordret medlemmer som er direkte involvert i det tekniske vedlikeholdet av luftambulanseflyene, om å ikke utføre noe arbeid som kan sette flysikkerheten på spill de neste 24 timene.

– Hvis de ikke føler seg skikket til å skru på et fly, skal de la være, sier han.


Norsk Flygerforbund og Babcock enige om lønnsavtale

Flygerforbundet håper dette kan bidra til å løse luftambulanse-krisen.