Tolvkommune-gruppen vill ikke konkretisere sykehuslokalisering

De tolv kommunene sør for Korgfjellet er etter et nytt møte torsdag fortsatt enige om å ikke være konkrete på lokalisering av nytt sykehus på Helgeland.

Ordførerne sør for Korgfjellet, helsepersonell i Helgelandssykehuset og kommuneleger samlet seg på rådhuset i Brønnøysunds 3. januar i år for å bli enige om en felles høringsuttalelse. De ble enige om å bli enige, og er fortsatt enige om at de vil ha et sykehus sør for Korgfjellet - bare ikke hvor.  Foto: Bente Milde

Nyheter

I en pressemelding torsdag opplyser ordfører Bård Anders Langø i Alstahaug at tolv kommuner ved ordførere etter et innspillsmøte i Sandnessjøen torsdag 7. februar fortsatt er enige om å legge fram et felles forslag til høringsuttalelse til Helgelandssykehuset, og at et utkast til dette nå skal behandles i de respektive kommunestyrer.


- Åpne dørene!

Ordførerne sør for Korgfjellet og personell fra Helgelandssykehuset er samlet til lukket møte om sykehustilhørighet i dag. - Velgerne har rett til å høre hva deres folkevalgte sier om dette. Åpne dørene, krever redaktør Matti Riesto.

 

- Denne høringsuttalelsen understreker en samlet enighet om at en-sykehusmodell er den eneste riktige modellen for Helgeland, og som helsefaglig vil gi det beste akutt- og spesialisthelsetjenestetilbudet for hele Helgeland. De tolv kommunene er enige om at det vil være hensiktsmessig å vedta struktur, og i hvilket område av Helgeland framtidens sykehus skal lokaliseres. I vår vurdering har vi valgt å legge hovedvekt på hva som er det beste for pasientene. Vi tar til orde for en sykehusstruktur som gir best mulig tilbud til flest mulig innbyggere på Helgeland, skriver Langø.


 

Kommunene støtter ressursgruppas innstilling om ett akuttsykehus på Helgeland, men vil påpeke at sykehuset må plasseres sentralt på Helgeland. De tolv ordførerne vil ikke konkret si hvor sykehuset bør ligge, annet enn å peke på området Sandnessjøen-Mosjøen.

- En plassering på strekningen Mosjøen - Sandnessjøen er den eneste løsningen som gir et varig kvalitativt godt tilbud, og den pasientsikkerheten som befolkningen på Helgeland både har behov for og krav på. Høringsuttalelsen som fortsatt er til bearbeiding etter dagens innspillsmøte vil være offentlig fra mandag 11. februar. Spørsmål til rapportens detaljer rettes til Kirsten Toft. Ordførere i respektive kommuner vil også være talspersoner, sier Bård Anders Langø.