Slik er Vegvesenets store planer for besøkssenter og stier ved Torghatten

Samarbeider med kommune og fylke om 50-millionersprosjekt.
Nyheter

Etter arkitektkonkurransen i 2016 ble det stille rundt det nye besøkssenteret som ble planlagt ved Torghatten i forbindelse med Statens vegvesens Nasjonale turistveier-prosjekt. Men nå skjer det noe igjen.