Nå endres reglene for EU-kontroll

Den nye EU-kontrollen er nå i ferd med å fases inn. Knut Opeide 

Nyheter

Fra fredag gjelder nye regler for EU-kontroll, melder Vegvesenet i en pressemelding.

Den største endringen er økt fleksibilitet ved at bileierne nå kan gjennomføre EU-kontrollen når det passer for dem.

Før var det slik at siste siffer bestemte når bilen skulle inn på kontroll, mens nå kan du selv velge hvilket tidspunkt du vil utføre kontrollen, så lenge bilen blir godkjent innen fristen.

- Vi kommer til å sende deg et påminnelsesbrev om EU-kontrollen to måneder før fristen går ut, sier avdelingsdirektør Henning Harsem i Statens vegvesen.

Gradvis innfasing

Den nye ordningen vil fases inn etter hvert som bilene er til kontroll. Det er ikke slik at alle biler plutselig får ny frist i februar.

- Den kontrollfristen du har ved overgangen gjelder til du har gjennomført en ny kontroll. Deretter får du en ny frist basert på den datoen du utfører hovedkontrollen, utdyper Harsem.

Kontrollintervallene forblir de samme som i dag. Det vil si at personbiler stort sett skal inn første gang etter fire år og deretter annethvert år, mens kjøretøy over 7.500 kg skal inn hvert år.

Endelig kontrollfrist

Kontrollfristen er endelig. Det betyr at bilen din må være godkjent innen fristen. Beregn derfor nok tid til å få gjennomført hovedkontroll, rette eventuelle mangler og få utført etterkontroll. Overholder du ikke fristen for EU-kontroll, kan bilen bli avskiltet hvis du møter Vegvesenet, Politiet eller Tolletaten langs veien.

Det er lurt å sjekke kontrollfristen for bilen din. Du finner den enten på kontrollseddelen du fikk utlevert ved forrige EU-kontroll eller på vegvesen.no/eukontroll.

- Omlegging av systemene våre innebærer at verkstedene ikke kan utføre EU-kontroll fredag 8. februar. Dette vil i liten grad påvirke bileiere, sier Henning Harsem i Statens vegvesen.