Historielaget besøkte Hilstad skole på samefolkets dag

Velfjord historielag holdt foredrag.
Nyheter

Onsdag ble samefolkets dag markert over hele landet. Ved Hilstad skole kom Velfjord historielag på besøk og holdt foredrag om samer i Velfjord for 5. til og med 10. klasse.

Bygger kåte

Også i småskolen stod vår samiske kulturarv på timeplanen. Rektor Stig Selvåg sier at det samiske er viktig for skolen og for Velfjord.

- Det er en historisk bevissthet om det samiske i Velfjord. Skolen og Velfjord historielag samarbeider om å sette opp ei sørsamisk kåte ved museet på Strøm. I tillegg har vi samiske elever og familier ved skolen, så det er viktig for oss å markere dagen, sier han.

Fersk tradisjon

Samefolkets dag (sørsamisk: Saemiej åålmegebiejjie, lulesamisk: Sáme álmmukbiejvve, nordsamisk: Sámi álbmotbeaivi) 6. februar er av relativt ny dato. Den ble vedtatt av Samekonferansen i 1992 og markert for første gang året etter. Siden 2003 har dagen vært offentlig flaggdag.

Dagen er felles for samer i Norge, Finland, Sverige og Russland. Datoen er valgt på grunn av det første samiske landsmøtet, som ble innledet 6. februar 1917.