Nikolai Astrup overtar som statsråd både for Altinn og Difi

Det gjøres flere endringer og omrokeringer i Erna Solbergs nye regjering.

Nikolai Astrup (H) blir ny digitaliseringsminister i Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Han får ansvaret for både Difi og Altinn, men ikke Brønnøysundregistrene. 

Nyheter

I statsråd er det besluttet å gjøre endringer i arbeidsdelingen mellom departementene. Regjeringen Solberg opplyser i en pressemelding at det tas sikte på at endringene vil bli gjennomført i løpet av første halvår 2019. Statsrådene overtar allerede nå ansvaret for saksområdene som skal flyttes til deres departement.


Altinn inn under Difi?

Registrene: - Stor risiko i å endre på noe som fungerer så godt

Digitaliserings-kommentator hevder Altinn kan bli lagt inn under Difi. Registerledelsen advarer mot dette.

 

Astrup overtar Altinn

Kommunal- og moderniseringsdepartementet får to statsråder. Statsråd Nikolai Astrup (H) blir digitaliseringsminister og overtar blant annet styret av IKT-politikken i departementet.

– For at vi skal lykkes med omstillingen av økonomien er det helt sentralt at vi håndterer overgangen til digitale løsninger på en god måte. Både det offentlige og næringslivet må bli mer digitale i årene som kommer, og jeg er glad for at Nikolai Astrup har sagt ja til å bli vår første digitaliseringsminister, sier statsminister Erna Solberg i pressemeldingen.


Næringsministeren: - Hovedaktiviteten til Altinn skal være i Brønnøysund

Men Torbjørn Røe Isaksen vil ikke svare på hvilke endringer i tjenesten regjeringen vurderer.

 

Digitaliseringsministeren overtar styret av IKT-politikken i Kommunal- og moderniseringsdepartementet og får ansvaret for å styre Direktoratet for forvaltning og IKT. Astrup overtar også ansvaret for arbeidet med elektronisk kommunikasjon i Samferdselsdepartementet, herunder ansvaret for Nasjonal kommunikasjonsmyndighet. I tillegg overtar han ansvaret for næringsrettet IKT, Digital21, Altinn og ressurser til IKT-forskning fra Nærings- og fiskeridepartementet.


Ansatte og ledelse ved Registrene bekymret over næringsministerens svar

Mener Torbjørn Røe Isaksen bekrefter alvoret i det som før var spekulasjoner om Altinn og Difi.

 

Kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland har ansvaret for øvrige saker i departementet.

Statssekretær Paul Chaffey har fått avskjed i nåde som statssekretær for kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland, og er i stedet utnevnt til statssekretær for digitaliseringsminister Nikolai Astrup.

Det har i høst og vinter vært opphetet debatt om regjeringens framtidige organisering av Altinn, og hvorvidt løsningen fortsatt skal ledes av Brønnøysundregistrene. Det ble blant annet vurdert å legge Altinn inn under Difi. Nå viser det seg altså at Altinn og Difi begge får ny ansvarlig statsråd, i samme departement som Difi - og ikke i Nærings- og fiskeridepartementet som har ansvar for Brønnøysundregistrene.


Brønnøysundregistrene har fått flere ansatte de siste to årene

Pluss fire i Oslo og pluss ti i Brønnøysund siden 2016.

 

Registrene ikke informert

Presseansvarlig Frode Nordfjellmark ved Brønnøysundregistrene opplyser til BAnett i 12-tiden, bare minutter etter at Erna Solberg presenterte sin nye regjering og endringene der, og han opplyser at Registrene må komme tilbake med svar på hva dette vil bety i praksis for Brønnøysundregistrene og Altinn.

- Dere er altså ikke informert på forhånd om dette?

- Nei, akkurat nå vet vi ingenting, sier Nordfjellmark.

BAnett oppdaterer saken.

Sp-representanter spør ministere om planene for Altinn

Kari Anne Bøkestad Andreasse og Siv Mossleth med hvert sitt spørsmål.

 

Ministeren sier at Altinn inn under Difi er et alternativ

– Et av flere alternativer er å flytte Altinn under Difi, sier Torbjørn Røe Isaksen.- Registrene er dypt bekymret over dette forslaget. Den riktige beslutningen er at Altinn må være her

Lars Peder Brekk mener at prosessen om Altinns tilhørighet skaper usikkerhet for de Altinn-ansatte og øvrige Brønnøysundregistrene-ansatte.Næringsministeren sa 17 ganger at Altinn skal være i Brønnøysund

- Jeg vet ikke hvor mye tydeligere jeg kan si det, sa Torbjørn Røe Isaksen til NRK.

Margunn Ebbesen om Altinn på Stortingets talerstol:

- Jeg har ikke tenkt å garantere noen verdens ting

Siv Mossleth (Sp) mener Margunn ikke kjemper for Brønnøysunds interesser.

 

NTL-lederen er skuffet over Margunns ord på tinget

Kjetil Mathisen «er svært skuffet over at Brønnøysunds representant på Stortinget ikke garanterer at hun skal gjøre det hun kan».

 

Margunn forsikrer at hun er opptatt av å styrke Altinn og Brønnøysundregistrene

– Når du står i en slik replikkordveksling så er det ganske stressende, kommenterer stortingsrepresentanten fra Brønnøysund.

 

Klar tale fra Nordland Høyres leder

For meg er ledelsen en del av Altinn. Og det skal ligge i Brønnøysund.

Grethe Monica Fjærvoll synes ikke det er grunn til å tvile.