Stormen som har passert heter «Donald» i Tyskland

I Sverige ble navnet «Jan», men i Norge krever vi mer av en storm før den får navn.

Dette er siste del av det svenskene kaller «Jan» og tyskerne kaller «Donald». Men i Norge får ikke stormene navn før de er farlige for folk.  Foto: Simon Aldra

Nyheter

Det melder NRK Nordland.

Ifølge NRK har svenskene og tyskerne lavere kriterier for å gi stormer navn enn vi har i Norge.

– Svenskene har lavere kriterier for å gi stormer navn enn det vi har, forklarer vakthavende meteorolog Marit Berger ved Meteorologisk institutt til etermediet.

NRK skriver at vind, vannstand, nedbør eller skredfare må være så stor at liv kan gå tapt før det anses som ekstremvær, og man altså gi været et navn, som f.eks. «Hilde» eller «Narve».

– Det handler nok om hva vi er vant til. Vi ligger på vestsiden av fjellene og får oftere kraftig vind. Samfunnet vårt er nok mer forberedt på kraftig vind, sier Berger til NRK: