Boreal har vunnet tilbake Tjøtta-Forvik

Fylkesrådet har gitt Boreal kontrakten på drift av fylkesferjesambandet Tjøtta-Forvik i åtte år fra 2020.
Nyheter

Driftsperioden for kontrakten er åtte år, fra 2020-2027, og prisen fra Boreal var 399,684 millioner kroner, melder Nordland fylkeskommune.

Fire tilbud

Boreal Sjø vant kontakten i konkurranse med tre andre tilbydere, skriver Helgelands Blad.

– Kontrakten har med all tydelighet vært ansett som attraktiv, med tanke på at fire rederier kom med tilbud. Dette har ikke skjedd siden 2011 på fylkesferjene, og er en utvikling som forhåpentligvis vil fortsette i kommende utlysninger, sier fylkesråd for samferdsel, Svein Eggesvik.

Rederiene som ikke nådde opp i konkurransen har nå anledning til å klage på avgjørelsen før kontrakten signeres.

Elektrisk

I november meldte fylkeskommunen om støtte fra statlige Enova på 25,79 millioner til investeringer i infrastruktur på Tjøtta og Forvik for ferjetrafikk med null- eller lavutslipp.

I dagens melding sier fylkeskommunen at Boreal-kontrakten skal gi redusert dieselforbruk på 800 000 liter, og CO2-kutt på 2200 tonn i året.

Driftsproblemer

Torghatten overtok kontrakten på sambandet fra Boreal sommeren 2014, etter en kaotisk anbudsprosess. Kaoset ble ikke mindre da Torghatten viste seg å ikke ha materiell klart, og kom med «Godfjord», den gamle ferga som ble involvert i flere til dels svært dramatiske uhell, inkludert grunnstøtingen ved Stokkasjøen.

Den nye gassdrevne «Hornstind» har ikke fjernet alle driftsproblemer i sambandet.