Ministeren vil lette avgiftene for distriktsrutene

Widerøe utsetter ruteendringer inntil videre som svar på statsråd-utspill.

Samferdselsminister Jon Georg Dale vil styrke konkurransen i lufta.  Foto: Pressefoto

Nyheter

I en pressemelding fra Samferdselsdepartementet sier samferdselsminister Jon Georg Dale at en endring av luftfartsavgiftene vil styrke norsk luftfart.

– Jeg er opptatt av å styrke den allmenne konkurransekraften til norsk luftfart og bedre lønnsomheten for kommersielle flyruter i distriktene. Derfor vil jeg foreslå å endre de avgiftene flyselskapene betaler for tjenester for Avinor, sier Dale.

Widerøe utsetter endringer

Widerøe har lenge vært misfornøyd med avgiftsnivået for flytrafikken i Norge, og har varslet kutt i rutetilbudet og skyldt på avgiftsnivået. Men nå snur selskapet - inntil videre.

– Widerøe er glad for Samferdselsdepartementets initiativ til å se på avgiftsmodellene i Norge. Med dette som bakgrunn vil Widerøe utsette planlagte justeringer av rutetilbudet på kommersiell kortbane inntil vi ser resultatet av denne prosessen. Det kan fremdeles komme endringer og justeringer som følge av sesongtilpasninger og endrede markedsforhold, men dette er vurderinger som Widerøe alltid gjør fortløpende, skriver Widerøes direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt, Silje Brandvoll i en epost til BAnett.

Jeløya-plattformen

Han argumenterer for å flytte noen av kostandene.

– Sammenlignet med mange andre land i Europa lar vi flyplassene i Norge bære en større del av kostnadene knyttet til flysikringstjenestene, særlig de såkalte innflygningstjenestene. Jeg vil foreslå å flytte noen av disse kostnadene, slik at de flyene som bare flyr gjennom det norske luftrommet må dekke en del som er mer lik det de møter i andre land. Det vil styrke norsk luftfart, sier Dale.

Han sier videre at regjeringen med dette er i gang med å gjennomføre Jeløya-plattformens ambisjon om å restrukturere luftfartsavgiftene for å sikre økt konkurransekraft. Samferdselsdepartementet vil sende forslagene til endring av avgiftene på høring i løpet av januar. Departementet vil også foreslå avgiftsendringer som styrker grunnlaget for de kommersielle distriktsrutene.

Vektbasert startavgift

– Jeg vil foreslå å innføre fritak fra plikten til å betale for inntil seks tonn av den vektbaserte startavgiften. Dette vil styrke konkurransekraften til de lettere flyene som opererer dagens distriktsruter. Dette forslaget vil styrke grunnlaget for kommersielle flyginger i distriktene, sier Dale.

I høringsforslaget vil Samferdselsdepartementet høre et alternativ med fritak for tre tonn og et forslag med fritak for seks tonn. Fritak fra startavgiften tar departementet sikte på å innføre så raskt som mulig. Flytting av flysikringskostnadene er mest naturlig å gjennomføre fra 1. januar 2020 da tredje referanseperiode av det felleseuropeiske systemet for effektivisering av flysikringstjenestene trer i kraft.