«Snill» vinter ga bilistene flere reaksjoner fra UP

I Nord-Norge ga UP 16.269 reaksjoner for fart og tok 856 førerkort i 2018.
Nyheter

Det er betydelig flere enn i 2017, henholdsvis 11.684 reaksjoner for hastighet og 725 førerkortbeslag for fart og adferd.

Utrykningspolitiet i Nord-Norge pågrep også flere, 434 personer mot 397 personer i 2017, og ga flere reaksjoner for rus og adferd.

– Når det gjelder generell kriminalitetsbekjempelse har vi pågrepet 434 personer, og stor del av pågripelsene er knyttet til narkotikakriminalitet – og ofte med ruskjøring som utgangspunkt. Vi ser at antall rusavsløringer fortsatt øker, og grovt sett kan vi si at 1/3 er alkohol og 2/3 er annen rus/kombinasjonsrus, sier UPs distriktsleder Geir Marthinsen i en pressemelding.

Ifølge ham er mye av årsaken til økte tall at ma har økt kontrollaktiviteten knyttet til at folk kjører for fort.

– Blant annet som følge av interne prioriteringer og en «snill» vinter 1. kvartal. Til tross for økning i antall fartsovertredelser og førerkortbeslag har vi ikke grunnlag for å påstå at det er en negativ utvikling med hensyn til trafikantenes adferd rundt om på veiene. Det at vi har klart å gjennomføre flere kontroller speiler antall reaksjoner, mener han.

Han understreker at man ved å få ned hastigheten og å få bort ruskjøring vil få færre ulykker, men at også uoppmerksomhet er farlig.

– Uoppmerksomhet er en betydelig utfordring i trafikken, og uoppmerksomhet hos fører av motorkjøretøy bidrar til nesten hver tredje dødsulykke i trafikken. Dette har vært en medvirkende årsak til at det nå fra årsskiftet er innført prikkbelastning for bruk av håndholdt mobil, sier han.

Han er glad for at det er blir færre drepte på veiene i Nord-Norge.

ÅrPågrepneHastighetAdferdRusFørerkortbesl. fartFørerkortbesl. adferd
201632310827258528677465
201739711684262238068441
201843416269322246779858

Merk at dette er statistikk fra aktiviteten til Utrykningspolitiet, og at tall fra lokalt politi ikke er med. Kilde: UP