Erling bor i enden av en vei kommunen ikke vil brøyte lenger

Reagerer på innsparingsforslag.

Erling Saus (t.h.) påpeker at han ofte trenger å komme seg til byen for å spille. Som her, hvor han og Milda Hestmark spiller på 25-årsjubileet til Brønnøysund idrettsgruppe for funksjonshemmede (BIFF).  Foto: Matti Riesto

Nyheter

Brønnøy kommune planlegger å spare penger neste år ved å nedklassifisere 11 veistrekninger. En nedklassifisering fører til at kommunen ikke brøyter veiene lenger.