Avstemming

Hvor mener du sykehuset på Helgeland bør ligge?

Det finnes tre sykehus på Helgeland i dag, i Sandnessjøen, Mosjøen og Mo i Rana. Helgelandssykehusets ressursgruppe mener det ikke bør være mer enn ett sykehus på Helgeland, og at dette sykehuset helst bør legges til Mo i Rana. Hvor mener du det bør ligge?  Foto: Helgelandssykehuset

Nyheter

Helgelandssykehusets ressursgruppe har anbefalt Mo i Rana som lokalisering for et samlet nytt akuttsykehus for Helgeland. Gruppa mener også at det kun er Mo i Rana, Sandnessjøen og Mosjøen som i det hele tatt er aktuelle lokaliseringer for et sykehus.

Hvor mener du sykehuset på Helgeland bør ligge?
Du må velge et alternativ